Риби

Защо е важен вида храна при рибите

Защо различните видове риби се нуждаят от специфично хранене?

Гамата от храни, чийто състав е съобразен максимално с естествените нужди на рибите, комбинирани и с подходящите условия на средата като качество на водата и др., играят главна роля в изграждането на устойчивостта на рибите към различни заболявания и паразити. Разнообразната и адаптирана храна подобрява и размножителната способност при рибите.

Неправилното хранене освен че може да увреди някои вътрешни органи (възпаление на храносмилателния тракт, увеличен черен дроб), може и да отслаби имунната система на рибите, така че да позволи на преносителите на различни заболяванния да ги атакуват. Рибите, които са хранени правилно, според нуждите им, са по-устойчиви на временни стресови ситуации, без това да предизвика заболяване.

Например транспортирането, временните промени в оказателите на водата и др. са фактори, които могат да причинят стрес. Трябва да се отбележи, обаче, че дори и правилното хранене неможе да компенсира постоянния стрес (перманентно неподходящи показатели на водата, неправилно комбиниране на видовете и др.) Неправилната грижа за рибите рано или късно ще доведе до заболяване! Правилното хранене на рибите трябва винаги да е комбинирано с уместен дизайн на средата в аквариума.


19.02.14 Защо е важен вида храна при рибите

Защо е важен вида храна при рибите

Защо различните видове риби се нуждаят от специфично хранене? Гамата от храни, чийто състав е съобразен максимално с естествените нужди на рибите, комбинирани и с подходящите условия на средата като качество на водата и др., играят главна роля в изграждането...