Местното съхранение е прекъсното във вашия браузър.
За най-добър опит на нашия сайт не забравяйте да включите местни съхранение във вашия браузър.

Vetoquinol - Cimalgex - противовъзпалителни дъвчащи таблетки 30 мг. / 16 табл.

42,49 лв.
Изчерпано количество

Екстремно безопасен нестеориден проривовъзпалителен агент без бъбречна метаболизация и с действие срещу най-
широк кръг медиатори на възпалението

Хроничните и остри възпаление и болка са сред най-честите проблеми за кучетата и с най-разнообразна причина:
травма, дегенерация, бактериален процес, тумор, операция и др.

Възпалението и болката не просто влошават качеството на живот –
те задълбочават проблема. Потискането им е ключово за оздравяването, зарастването, възстановяването, подобрението. Контролът
на възпалението и болката е приоритетна задача на всеки клиницист и хирург. Стремежът следва да е винаги, когато е възможно, да
се дава приоритет на нестероидните медикаменти (НСПВС) за сметка на стероидните, освен ако последните не са в нищожна
допълваща доза.


Идеалното НСПВС би следвало да притежава изключителна ефикасност, селективност, максимално бързо натрупване в тъканите и
максимално бързо елиминиране от организма след изтичане на търсения ефект, максимални безопасност за храносмилателна
система, бъбреци и кръвосъсирване.

Цималгекс не е най-силният противоболков агент (притежава около 15 % по-слаб противоболков ефект от най-силното обезболяващо
лекарство), но действа на най-широк кръг от медиаторите на възпалението, максимално бързо се натрупва в организма и
максимално бързо се елиминира след изтичане на 24-часовото му действие (което е изключително ценно при възникване на
необходимост да освободим организма от наличието на НСПВС – например възникващ бъбречен проблем, дуоденит, езофагит и т.н.,
което не е възможно при НСПВС с депо действие дни или седмици) и е екстремно безопасен, вкл. към бъбреците – нито една негова
молекула не се метаболизира или елиминира през бъбреците, не оказва неблагоприятен ефект и при анемичен или петехиален
синдром. Идеален както срещу периоперативни възпаление и болка, така и срещу акутни такива (напр. травма) или хронични
(остеоартрит, простатит и т.н.).


Цималгекс 30 мг или 80 мг таблетки за дъвчене за кучета Таблетките са продълговати и могат да бъдат разделяни на еднакви
половини и четвъртини.


За третиране на болка и възпаление асоциирани с остеоартрит, както и за контрол на пери-оперативната болка при ортопедични или
мекотъканни операции при кучета.


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Да не се използва при кучета на възраст под 10 седмици. Да не се използва при кучета страдащи от стомашно-
чревни смущения или при кучета с проблемно кървене. Да не се използва по едно и също време с кортикостероиди или други
нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС). Да не се използва при свръхчувствителност към цимикоксиб или към някое от
помощните вещества на продукта. Да не се използва при разгонени и с предстоящо заплождане, бременни или кърмещи животни.


НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ Често се съобщава за леки гастро-интестинални смущения (повръщане и/или диария), но
преминаващи за кратко време. Рядко се наблюдават сериозни гастро-интестинални проблеми като кървене и улцерации. Рядко се
съобщава и за други странични реакции като загуба на апетит или лртаргия. Много рядко е наблюдаване повишаване на стойностите
на бъбречните биохимични параметри. Както и при всяко продължително приложение на НСПВС, бъбречната функция следва да се
следи. Ако някоя странична реакция продължи и след прекратяване на приложението на продукта, трябва да се потърси съвет на
ветеринарен лекар. При странични реакции като продължително повръщане, повтаряща се диария, кръв в изпражненията, внезапна
загуба на тегло, анорексия, летаргия или влошаване на бъбречните или чернодробните биохимични показатели, следва да се
прекрати употребата на продукта и следва незабавно да се потърси съветът на ветеринарен лекар. Ако забележите някакво
сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка за употреба,
моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

Допълнителна информация
Начин на употреба

Приложение и дозировка: За орална употреба. Цималгекс таблетки може да се прилага с или без храна. Таблетките са овкусени и
опитите (при здрави кучета от породата бигъл) показват че повечето кучета ги приемат доброволно. Препоръчаната доза на
цимикоксиб е 2 мг на килограм телесно тегло веднъж дневно, Продължителност на третирането:

  •  За контрол на пери-оперативната болка при ортопедични или мекотъканни операции: една доза 2 часа преди операцията, следвано от 3-7 дни третиране, според преценката на лекуващия ветеринарен лекар.
  • За облекчаване на болката и възпалението асоциирани с остеоартрит: 6 месеца. При по-продължително третиране е необходим регулярен мониторинг от ветеринарен лекар.

Специални предупреждения за кучета Безопасността на продукта не е изследвана при млади животни, поради което се препоръчва
грижливо наблюдение от страна на ветеринарния лекар при третирането на млади кучета на възраст под 6 месеца. Употребата при
животни с нарушена сърдечна или чернодробна функция, обезводнени кучета или такива с понижено количество на циркулиращата
в кръвоносната система кръв или пониженои кръвно налягане може да носи допълнителен риск. Ако подобна употреба не може да
бъде избегната, се препоръчва внимателно ветеринарно наблюдение. Използвайте продукта под стриктно ветеринарно наблюдение
при кучета с риск от стомашни язви или ако животното вече е демонстрирало непоносимост към НСПВС. Да не се използва при
разгонени и в същото време с предстоящо заплождане, бременни или кърмещи кучки. Въпреки че няма налични данни за кучета,
опитите с лабораторни животни са показали ефект върху оплодителната им способност и развитието на фетусите. Цималгекс не
следва да бъде употребяван в комбинация с кортикостероиди или други НСПВС. Предхождащата употреба на други
противовъзпалително субстанции може да доведе до допълнителни или по-силно изразени странични реакции и съответно следва
да се спазва определен свободен от третиране с такива противовъзпалителни средства период преди да се пристъпи към употребата
на Цималгекс. Продължителността на този свободен от третиране период следва да се определи след отчитане на
фармакокинетичните свойства на предхождащо използвания ветеринарномедицински продукт.
Специални предупреждения за хора Цимикоксибът може да причини кожна чувствителност. Измивайте ръцете си след употребата
му. В случай на случайно поглъщане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за

употреба и етикета на продукта. Бременни жени и хора с установена свръхчувствителност към цимикоксиб трябва да избягват
контакт с ветеринарномедицинския продукт.

Приложение и дозировка: За орална употреба. Цималгекс таблетки може да се прилага с или без храна. Таблетките са овкусени и
опитите (при здрави кучета от породата бигъл) показват че повечето кучета ги приемат доброволно. Препоръчаната доза на
цимикоксиб е 2 мг на килограм телесно тегло веднъж дневно, Продължителност на третирането:

  •  За контрол на пери-оперативната болка при ортопедични или мекотъканни операции: една доза 2 часа преди операцията, следвано от 3-7 дни третиране, според преценката на лекуващия ветеринарен лекар.
  • За облекчаване на болката и възпалението асоциирани с остеоартрит: 6 месеца. При по-продължително третиране е необходим регулярен мониторинг от ветеринарен лекар.

Специални предупреждения за кучета Безопасността на продукта не е изследвана при млади животни, поради което се препоръчва
грижливо наблюдение от страна на ветеринарния лекар при третирането на млади кучета на възраст под 6 месеца. Употребата при
животни с нарушена сърдечна или чернодробна функция, обезводнени кучета или такива с понижено количество на циркулиращата
в кръвоносната система кръв или пониженои кръвно налягане може да носи допълнителен риск. Ако подобна употреба не може да
бъде избегната, се препоръчва внимателно ветеринарно наблюдение. Използвайте продукта под стриктно ветеринарно наблюдение
при кучета с риск от стомашни язви или ако животното вече е демонстрирало непоносимост към НСПВС. Да не се използва при
разгонени и в същото време с предстоящо заплождане, бременни или кърмещи кучки. Въпреки че няма налични данни за кучета,
опитите с лабораторни животни са показали ефект върху оплодителната им способност и развитието на фетусите. Цималгекс не
следва да бъде употребяван в комбинация с кортикостероиди или други НСПВС. Предхождащата употреба на други
противовъзпалително субстанции може да доведе до допълнителни или по-силно изразени странични реакции и съответно следва
да се спазва определен свободен от третиране с такива противовъзпалителни средства период преди да се пристъпи към употребата
на Цималгекс. Продължителността на този свободен от третиране период следва да се определи след отчитане на
фармакокинетичните свойства на предхождащо използвания ветеринарномедицински продукт.
Специални предупреждения за хора Цимикоксибът може да причини кожна чувствителност. Измивайте ръцете си след употребата
му. В случай на случайно поглъщане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за

употреба и етикета на продукта. Бременни жени и хора с установена свръхчувствителност към цимикоксиб трябва да избягват
контакт с ветеринарномедицинския продукт.

Вашето мнение е важно за нас
Top