Местното съхранение е прекъсното във вашия браузър.
За най-добър опит на нашия сайт не забравяйте да включите местни съхранение във вашия браузър.

Prazitel Plus таблетки за вътрешно обезпаразитяване на кучета - 8 таб.

Промо цена 16,54 лв. Редовна цена 18,80 лв.
В наличност
-12%

При кучета: за лечение на смесени паразитни инвазии, причинени от нематоди и цестоди от следните видове:

Нематоди: Toxocara canis, Toxascaris leolina (възрастни и късни незрели форми), Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (възрастни форми), Trichuris vulpis (възрастни форми).

Цестоди: Echinococcus spp, (E. granulosus, E. multilocularis), Taenia spp, (T. hydatigena, T. pisiformis, T. taeniformis), Dipylidium caninum (възрастни и незрели форми).

Допълнителна информация
Тип ветеринарни Вътрешно обезпаразитяване
Начин на употреба

Еднократна доза:

само за перорално приложение.

За да се осигури коректно дозиране, телесната маса трябва да бъде установена възможно найпрецизно.

Препоръчителната доза е: 15 mg febantel/kg телесна маса, 5 mg pyrantel/kg телесна маса (еквивалентен на 14.4 mg pyrantel embonate/kg телесна маса) и 5 mg praziquantel/kg телесна маса.

Това е еквивалентно на 1 таблетка Prazitel Plus/10 kg телесна маса.

Таблетките могат да бъдат дадени директно на кучето или да бъдат смесени с храна.

Не е необходима гладна диета преди или след третиране.

Трябва да се направи консултация с ветеринарен лекар по отношение на необходимостта и честотата на повторно приложение.

Да не се прилага едновременно с пиперазинови съединения, тъй като антихелминтните ефекти на pyrantel и piperazine могат да бъдат антагонистични. Едновременното прилагане с други холинергични средства може да доведе до поява на токсични ефекти.

При приложение на високи дози фебантел при овце и плъхове са доказани тератогенни ефекти. Не са били проведени изследвания при кучета в периода на ранна бременност. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар. Препоръчва се продуктът да не се употребява при кучета по време на първите 4 седмици от бременността. Да не се превишава препоръчаната доза, когато се третират бременни кучки.

Състав

Praziquantel 50 mg Pyrantel 50 mg (еквивалентен на 144 mg pyrantel embonate) Febantel 150 mg

Praziquantel 50 mg Pyrantel 50 mg (еквивалентен на 144 mg pyrantel embonate) Febantel 150 mg

Еднократна доза:

само за перорално приложение.

За да се осигури коректно дозиране, телесната маса трябва да бъде установена възможно найпрецизно.

Препоръчителната доза е: 15 mg febantel/kg телесна маса, 5 mg pyrantel/kg телесна маса (еквивалентен на 14.4 mg pyrantel embonate/kg телесна маса) и 5 mg praziquantel/kg телесна маса.

Това е еквивалентно на 1 таблетка Prazitel Plus/10 kg телесна маса.

Таблетките могат да бъдат дадени директно на кучето или да бъдат смесени с храна.

Не е необходима гладна диета преди или след третиране.

Трябва да се направи консултация с ветеринарен лекар по отношение на необходимостта и честотата на повторно приложение.

Да не се прилага едновременно с пиперазинови съединения, тъй като антихелминтните ефекти на pyrantel и piperazine могат да бъдат антагонистични. Едновременното прилагане с други холинергични средства може да доведе до поява на токсични ефекти.

При приложение на високи дози фебантел при овце и плъхове са доказани тератогенни ефекти. Не са били проведени изследвания при кучета в периода на ранна бременност. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар. Препоръчва се продуктът да не се употребява при кучета по време на първите 4 седмици от бременността. Да не се превишава препоръчаната доза, когато се третират бременни кучки.

Вашето мнение е важно за нас
Top